หลักล่อฟ้าแบบ Early Streamer ,Rp (Level II)=75m ที่เสาสูง 5m รุ่น S3.40 ยี่ห้อ Prevectron2
Lightning arrester 230V (Impulse Current = 50kA) รุ่น HS50 ยี่ห้อ Hakel
หลักล่อฟ้าแบบ Early Streamer ,Rp (Level II)=57m ที่เสาสูง 5m รุ่น TS2.25 ยี่ห้อ Prevectron2
High-power lightning arrester 400V (Impulse Current = 110kA) รุ่น HZ110 ยี่ห้อ Hakel
เสียงสัญญาณ Horn อีเลคทรอนิคส์แบบใช้ภายนอกอาคาร 105 dB. 32 เสียง 12/24VDC รุ่น EHWS ยี่ห้อ Patlite
Signal Tower รุ่น EWH-24E-Y ยี่ห้อ PATLITE
Signal Tower รุ่น EWH-48E-Y ยี่ห้อ PATLITE
Signal Tower รุ่น EWHS-48E-Y ยี่ห้อ PATLITE
Revolving Warning Light รุ่น RLE-24 ยี่ห้อ PATLITE
Revolving Warning Light รุ่น RLE-220 ยี่ห้อ PATLITE
1 chip super bright LED Revolving Warning Light รุ่น RHEB-24 ยี่ห้อ PATLITE
1 chip super bright LED Revolving Warning Light รุ่น RHEB-200 ยี่ห้อ PATLITE
1 chip super bright LED Revolving Warning Light รุ่น RHE-24 ยี่ห้อ PATLITE
1 chip super bright LED Revolving Warning Light รุ่น RHE-200 ยี่ห้อ PATLITE
1 chip super bright LED Revolving Warning Light รุ่น RHE-100 ยี่ห้อ PATLITE
Revolving Warning Light รุ่น RH-24L ยี่ห้อ PATLITE
Revolving Warning Light รุ่น RH-12L ยี่ห้อ PATLITE
Signal Horn รุ่น EWH 24/100/200 E-X ยี่ห้อ PATLITE
MP3 Voice Annunciator LED Signal Tower รุ่น LKEH ยี่ห้อ PATLITE
Signal Tower รุ่น LES ยี่ห้อ PATLITE
Signal Tower รุ่น LE ยี่ห้อ PATLITE
Signal Horn รุ่น EWHS-200E-Y ยี่ห้อ PATLITE
Signal Horn รุ่น EWHS-200E-R ยี่ห้อ PATLITE
Signal Horn รุ่น EWHS-100E-Y ยี่ห้อ PATLITE
Signal Horn รุ่น EWHS-100E-J ยี่ห้อ PATLITE
Signal Horn รุ่น EWHS-24 E-Y ยี่ห้อ PATLITE
Signal Horn รุ่น EWHS-24 E-R ยี่ห้อ PATLITE
Signal Horn รุ่น EWHS-24/100/200 E-X ยี่ห้อ PATLITE
Signal Tower 3 Light แรงดัน 24V รุ่น STD-302 ยี่ห้อ Patlite
Compact Signal Horn 24V, 90 dB ขนาด 30 mm. รุ่น BM-202D ยี่ห้อ Patlite
Signal Tower 3 Light แรงดัน 220V รุ่น STD-323 ยี่ห้อ Patlite
Compact Signal Horn 220V, 90 dB ขนาด 30 mm. รุ่น BM-220H ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนหลอด LED พร้อมเสียงไซเรน ขนาด 4 นิ้ว 220V รุ่น RHEฺB-200 ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนหลอด LED พร้อมเสียงไซเรน ขนาด 4 นิ้ว 24VDC รุ่น RHEฺB-24 ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนหลอด LED พร้อมเสียงไซเรน ขนาด 4 นิ้ว 12VDC รุ่น RHEฺB-12 ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนหลอด LED ขนาด 4 นิ้ว 220V รุ่น RHE-200 ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนหลอด LED ขนาด 4 นิ้ว 24VDC รุ่น RHE-24 ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนหลอด LED ขนาด 4 นิ้ว 12VDC รุ่น RHE-12 ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนขนาด 82 มิลลิเมตร 220V รุ่น RU-220 ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนขนาด 82 มิลลิเมตร 24VDC รุ่น RU-24 ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนขนาด 82 มิลลิเมตร 12VDC รุ่น RU-12 ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนพร้อมเสียงไซเรนขนาด 4 นิ้ว 12VDC รุ่น RHB-12L ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนพร้อมเสียงไซเรนขนาด 4 นิ้ว 220V รุ่น RHB-230L ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนพร้อมเสียงไซเรนขนาด 4 นิ้ว 24VDC รุ่น RHB-24L ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนขนาด 4 นิ้ว 220V รุ่น RH-230L ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนขนาด 4 นิ้ว 24VDC รุ่น RH-24L ยี่ห้อ Patlite
ไฟหมุนขนาด 4 นิ้ว 12VDC รุ่น RH-12L ยี่ห้อ Patlite
Signal Tower 3 Light แรงดัน 24V ไฟติดค้าง มีก้านขาตัว L รุ่น LES-302-RYG ยี่ห้อ Patlite
ไฟแสดงสถานะ (Dome Light) รุ่น CL-301c, Cl-304c ยี่ห้อ Commax
สวิทย์เรียกพยาบาล (Emergency Switch) รุ่น ES-410 ยี่ห้อ Commax

                                                              
Sitemap หมวดหมู่