มอเตอร์ไซเรน 220V , 400W ความดัง 123db รุ่น LK-JDW145
Genesis Ceiling Strobe White Colour Light รุ่น EGCF-HDVM ยี่ห้อ Edwards
ตู้คอนคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 1 loop 64 Device Address รุ่น IO64 ยี่ห้อ GE Edwards
กระเป๋าเครื่องมือช่างไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ ชนิดพลาสติก ABS น้ำหนักเบา รุ่น GTK-902 ยี่้ห้อ Goldsun
กระเป๋าเครื่องมือช่างไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ ชนิดอลูมิเนียมสีดำ รุ่น GTK-820 ยี่้ห้อ Goldsun
กระเป๋าเครื่องมือช่างไฟฟ้าอีเลคทรอนิคส์ ชนิดอลูมิเนียม รุ่น GTK-720 ยี่้ห้อ Goldsun
Motorised Auto-Aligning ReflectiveInfra-red Optical Beam Smoke Detector รุ่น Fireray 5000
ไฟแสดงตำแหน่งชนิดกันน้ำ รุ่น TL-14DW ยี่ห้อ HOCHIKI
ไฟแสดงตำแหน่ง รุ่น TL-14D ยี่ห้อ HOCHIKI
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 8 โซน รุ่น HVC-8 ยี่ห้อ HOCHIKI
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 4 โซน รุ่น HVC-4 ยี่ห้อ HOCHIKI
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ 2 โซน รุ่น HVC-2 ยี่ห้อ HOCHIKI
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือกันน้ำชนิดกดแบบติดลอยมีแจ๊คโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่น PPE-1RW ยี่ห้อ HOCHIKI
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือชนิดกดกันน้ำแบบติดฝังมีแจ๊คโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่น PPE-1UW ยี่ห้อ HOCHIKI
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือชนิดกดแบบติดลอยไม่มีแจ๊คโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่น PPE-2R ยี่ห้อ HOCHIKI
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือชนิดกดแบบติดฝังมีแจ๊คโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่น PPE-1 ยี่ห้อ HOCHIKI
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือชนิดกดแบบติดลอยมีแจ๊คโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่น PPE-1R ยี่ห้อ HOCHIKI
ตัวตรวจจับควันไฟชนิดลำแสง 5-100 เมตรแบบตัวรับ-ตัวส่ง รุ่น SPC-ET ยี่ห้อ HOCHIKI
ตัวตรวจจับควันไฟชนิดลำแสง 5-30 เมตรแบบกระจกสะท้อน รุ่น SRA-ET ยี่ห้อ HOCHIKI
ตัวตรวจจับความร้อนชนิดอุณหภูมิคงที่และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงทันที รุ่น DCD-1E ยี่ห้อ HOCHIKI
ฐานสำหรับอุปกรณ์ตัวตรวจจับควันไฟ รุ่น NS4-100 ยี่ห้อ HOCHIKI
ตัวตรวจจับควันไฟพร้อมไฟแสดงสถานะ รุ่น SLV-24N ยี่ห้อ HOCHIKI
ตัวตรวจจับความร้อนชนิดอุณหภูมิคงที่ชนิดกันน้ำ รุ่น DFG-1W70L ยี่ห้อ HOCHIKI
ตัวตรวจจับความร้อนชนิดอุณหภูมิคงที่ 90 C\' รุ่น DFE-90E ยี่ห้อ HOCHIKI
ตัวตรวจจับความร้อนชนิดอุณหภูมิคงที่ 60 C\' รุ่น DFE-60E ยี่ห้อ HOCHIKI
ฐานสำหรับอุปกรณ์ตัวตรวจจับความร้อนพร้อม LED ติดค้างสถานะ รุ่น YBF-RL/4H5 ยี่ห้อ HOCHIKI
2/3-Wire Rate of Rise Heat Detector รุ่น DSC-EA ยี่ห้อ Hochiki (ไม่รวมฐาน)
ตู้แยกแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ ชนิดติดผนัง (Remote Annuciator) 5-50 โซน รุ่น PEX ยี่ห้อ HOCHIKI
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ระบบไฟร์อลาร์ม 40 โซน+เสียงประกาศ+อินเตอร์คอม รุ่น RPQ-ABW40 ยี่ห้อ HOCHIKI
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ระบบไฟล์อราม 50 โซน+เสียงประกาศ+อินเตอร์คอม รุ่น RPQ-ABW50 ยี่ห้อ Hochiki
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ระบบไฟล์อราม 30 โซน+เสียงประกาศ+อินเตอร์คอม รุ่น RPQ-ABW30 ยี่ห้อ Hochiki
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ระบบไฟล์อราม 20 โซน+เสียงประกาศ+อินเตอร์คอม รุ่น RPP-ABW20 ยี่ห้อ Hochiki
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ระบบไฟร์อลาร์ม 10 โซน+เสียงประกาศ+อินเตอร์คอม รุ่น RPP-ABW10 ยี่ห้อ Hochiki
Pull Station Single Action Non Addressable รุ่น RMS-1T ยี่ห้อ Simplex
ADAPTER PLATE for Detector รุ่น 4098-9832 ยี่ห้อ Simplex
Electronic Fixed Temp 135° F (57° C)+Rate of Rise Heat Detectors รุ่น 4098-9613 ยี่ห้อ Simplex
2-Wire Base for Detector รุ่น 4098-9788 ยี่ห้อ Simplex
Photoelectric Smoke Detector รุ่น 4098-9601 ยี่ห้อ Simplex
Flashlight Approvals รุ่น 3390(ไม่กันระเบิด) ยี่ห้อ Pelican
Flashlight Approvals รุ่น 2750(ไม่กันระเบิด) ยี่ห้อ Pelican
Flashlight Approvals รุ่น 2330(ไม่กันระเบิด) ยี่ห้อ Pelican
Flashlight Approvals รุ่น 2130(ไม่กันระเบิด) ยี่ห้อ Pelican
Case รุ่น 0550 ยี่ห้อ Pelican
Case รุ่น 0500 ยี่ห้อ Pelican
Case รุ่น 0450 ยี่ห้อ Pelican
Case รุ่น 0370 ยี่ห้อ Pelican
Case รุ่น 0350 ยี่ห้อ Pelican
Case รุ่น 0340 ยี่ห้อ Pelican
Case รุ่น 1780HL ยี่ห้อ Pelican
Case รุ่น 1780 ยี่ห้อ Pelican

                                                               
Sitemap หมวดหมู่