ไฟฉุกเฉินหลอดฮาโลเจน 2x35W แบตเตอรี่ 12V-12AH สว่างนาน 1.5 ชั่วโมง รุ่น MAU235DH1 ยี่ห้อ SUNNY
ไฟฉุกเฉินหลอดฮาโลเจน 2x25W แบตเตอรี่ 12V-12AH สว่างนาน 2 ชั่วโมง รุ่น NAU225SM3 ยี่ห้อ SUNNY
ไฟฉุกเฉินหลอดไดโครอิคฮาโลเจน2x25W แบตเตอรี่12V-9AH สว่างนาน 1.5 ชั่วโมง รุ่นNAU225DH2 ยี่ห้อ SUNNY
ไฟฉุกเฉินหลอดฮาโลเจน 2x25 W แบตเตอรี่ 12V-12AH สว่างนาน 2 ชั่วโมง รุ่น NAU225CL3 ยี่ห้อ SUNNY
ไฟฉุกเฉินหลอดไดโครอิคฮาโลเจน 2x20 W แบตเตอรี่ 12V-12AH สว่างนาน 3 ชั่วโมง รุ่น NAU220DH3 ยี่ห้อ SUNN
ไฟฉุกเฉินหลอดฮาโลเจน 2x20W แบตเตอรี่ 12V-12AH สว่างนาน 3 ชั่วโมง รุ่น NAU220CL3 ยี่ห้อ SUNNY
ไฟฉุกเฉิน LED พร้อมเสียงไซเรน 20 วัตต์และไฟเตือนกระพริบ
ไฟฉุกเฉิน LED พร้อมเสียงไซเรน 20 วัตต์
ไฟฉุกเฉินหลอดฮาโลเจน 2x25 W, แบตเตอรี่ 12V-9AH สว่างนาน 1.5 ชั่วโมง รุ่น NAU225CL2 ยี่ห้อ SUNNY
ไฟฉุกเฉินหลอดไดโครอิคฮาโลเจน 2x20W, แบตเตอรี่ 12V-9AH สว่างนาน 2 ชั่วโมง รุ่น NAU220DH2 ยี่ห้อ SUNNY
ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดผนัง รุ่น FAP 230N-1L ยี่ห้อ NOHMI (2018)
ประแจตัว F (red)
Exit light battery pack Ex de IIB T6 BGM
Non-code Bronze Liquid Relief Valves KUNKLE
Pressure Relief Valves For Fire Sprinkler Systems UL,FM
ตู้ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดผนัง รุ่น FAPN105N-SERIES, 10L, 20L ยี่ห้อ NOHMI (2018)
อุปกรณ์โมดูลเชื่อมต่อตู้ควบคุม รุ่น APDL-Z1 ยี่ห้อ THERMO LHD CABLE (2018)
ชุดตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดใช้แนวลำแสงตรวจจับควันประเภทกันระเบิด รุ่น F2000 EEXD ATEX
Model KM-35B ต้องใช้ร่วมกับฐานสำหรับตัวตรวจจับก๊าซ (2018)
อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซหุ้งต้ม รุ่น KP-35D ยี่ห้อ NOHMI (2018)
Brass Ball Valve with Electric Actuator, 1/2 in BSP ยี่ห้อ RS PRO
Brass Ball Valve with Electric Actuator, 3/4 in BSP ยี่ห้อ RS PRO
Brass Ball Valve with Electric Actuator, 1 in BSP ยี่ห้อ RS PRO (760-5687)
Brass Ball Valve with Electric Actuator, 3/4 in BSP ยี่ห้อ RS PRO
Brass Ball Valve with Electric Actuator, 3/8 in BSP ยี่ห้อ RS PRO
Brass Ball Valve with Electric Actuator, 2 in BSP ยี่ห้อ RS PRO
Brass Ball Valve with Electric Actuator, 2 in BSP ยี่ห้อ RS PRO
Brass Ball Valve with Electric Actuator, 1-1/4 in BSP ยี่ห้อ RS PRO
Brass Ball Valve with Electric Actuator, 1-1/4 in BSP ยี่ห้อ RS PRO
Brass Ball Valve with Electric Actuator, 1 in BSP ยี่ห้อ RS PRO
SMC Solenoid Valve VXZ262KGA, 2 port , NC, 24 V dc, 1in
ชุดข้อต่อสวมเร็วตัวผู้พร้อมฝาปิดตัวเมียสวมเร็วมีโซ่คล้องทองเหลือง 2.5 นิ้ว
XG Jockey Pump Controller รุ่น FTA550E ยี่ห้อ FIRETROL
Medium Voltage Fire Pump Controller รุ่น FTA2000 ยี่ห้อ FIRETROL
Diesel Engine Fire Pump Controller รุ่น FTA 1100 ยี่ห้อ FIRETROL
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดอุณหภูมิสูง (60°C-90°C) รุ่น W27021-5-1-60 (..90) ยี่ห้อ NOHMI (2018)
อุปกรณ์ตรวจความร้อนชนิดท่อลมปิด รุ่น FDT113A-X, FDT213A-X ยี่ห้อ NOHMI (2018)
อุปกรณ์ชนิดป้องการกันระเบิด รุ่น EC2A-110M-441945 ชนิดไฟแสดงตำแหน่ง ยี่ห้อ NOHMI (2018)
อุปกรณ์ป้องกันระเบิด รุ่น FMEJ201-RG ชนิดกดสัญญาณแจ้งเหตุด้วยมือ ยี่ห้อ NOHMI (2018)
อุปกรณ์ป้องกันระเบิด รุ่น FDL120-E-70 ชนิดตรวจจับความร้อนอุณหภูมิคงที่ (70°C) ยี่ห้อ NOHMI (2018)
อุปกรณ์ป้องกันระเบิด รุ่น FDL120-E60 ชนิดตรวจจับความร้อนอุณหภูมิคงที่ (60°C) ยี่ห้อ NOHMI (2018)
ตู้รวมอุปกรณ์แจ้งเหตุและแสดงสัญญาณเตือน รุ่น FWLN003-U-P1 รุ่นติดลอยนอกอาคาร ยี่ห้อ NOHMI (2018)
ตู้รวมอุปกรณ์แจ้งเหตุและแสดงสัญญาณเตือน รุ่น FWLN003-R-P1W รุ่นติดลอยนอกอาคาร ยี่ห้อ NOHMI (2018)
ตู้รวมอุปกรณ์แจ้งเหตุและแสดงสัญญาณเตือน รุ่น FWLN003-R-P1 ชนิดมีแจ็คโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่นติดลอย ยี่
อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเตือนและไฟแสดงตำแหน่ง รุ่น FLL061-B ไฟแสดงการทำงาน ยี่ห้อ NOHMI (2018)
อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเตือนและไฟแสดงตำแหน่ง รุ่น FLPJ001-T ไฟแสดงตำแหน่งชนิดกันน้ำ ยี่ห้อ NOHMI (2018)
อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเตือนและไฟแสดงตำแหน่ง รุ่น EH-24R ไซเรนเสียงเตือน ยี่ห้อ POTTER (2018)
อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเตือนและไฟแสดงตำแหน่ง รุ่น S-24WR ไฟกระพริบแจ้งเตือนพร้อมแตร ยี่ห้อ POTTER (2018)
อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเตือนและไฟแสดงตำแหน่ง รุ่น FBW013-EA กระดิ่งติดนอกอาคาร ยี่ห้อ NOHMI (2018)
ลูกบิดประตูแบบไม่ต้องใช้กุญแจไข รุ่น 6060KP ยี่้ห้อ GLORY

                                                               
Sitemap หมวดหมู่