น้ำยาดับเพลิงโฟม ชนิด AR-AFFF 3-3 , 20 ลิตร ยี่ห้อ IFP UNILIGHT
Collective Heat Detector รุ่น HI520 ยี่ห้อ Siemens
วาล์วระบาย ควบคุมการไหลส่วนเกิน รุ่น 106/206-EF-8837BX (Burst Control) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมอัตราการไหล 106/206-RF (Flow Valve Control Valve) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วลอยตัวควบคุมระดับ รุ่น 106/206-F-Type5 (Non-Modulating Float Valve) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วรักษาระดับให้คงที่ โมดูลซิงเกอร์ รุ่น 106/206-F-Type4 (Modulating Float Valve) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมระบบป้องกันไม่ให้น้ำล้น รุ่น 106/206-A-Type4 (Two-Way With Differential) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมระบบป้องกันไม่ให้น้ำล้น รุ่น 106/206-A-Type3 (Two-Way With Differential) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมระบบป้องกันไม่ให้น้ำล้น รุ่น 106/206-A-Type2 (One-Way) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมระบบป้องกันไม่ให้น้ำล้น รุ่น 106/206-A-Type1 (Two-Way) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมปั๊ม รุ่น 106/206-HC (Hydraulic Check Valve) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมปั๊ม รุ่น 106/206-DW (Double Chamber) ยี่ห้อ SINGER ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมปั๊ม รุ่น 106/206-BPC (Double Chamber) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมปั๊ม รุ่น 106/206-PG-BPC (Single Chamber) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วระบายความร้อนด้วยแรงดันอากาศ รุ่น A106-DL-AIR ยี่ห้อ SINGER
วาล์วระบายความร้อนแบบสปริง รุ่น A106-DL ยี่ห้อ SINGER
วาล์วป้องกันแรงดันกระชาก รุ่น 106/206-RPS-RR ยี่ห้อ SINGER
วาล์วป้องกันแรงดันกระชาก รุ่น 106/206-RPS-LH ยี่ห้อ SINGER
โทรโข่ง รุ่น MP-23, 25 วัตต์ (RMS) มีสายสะพาย, ไม่โครโฟนแยก แบตเตอรี่ 8xC ยี่ห้อ SORAR
โทรโข่ง รุ่น MP-22, 25 วัตต์ (RMS) เสียงไซเรน, ไมโครโฟนแยก, สายสะพาย แบตเตอรี่ 8xC ยี่ห้อ SORNAR
โทรโข่ง รุ่น MP-10, 16 วัตต์ (RMS) ยี่ห้อ SORNAR
โทรโข่ง รุ่น MP-10, 16 วัตต์ (RMS) ยี่ห้อ SORNAR
โทรโข่ง รุ่น MP-21SW, 25 วัตต์ (RMS) ยี่ห้อ SORNAR
โทรโข่ง รุ่น MP-21, 25 วัตต์ (RMS) มีเสียงไซเรน ยี่ห้อ SORNAR
โทรโข่ง แม็กกาโฟน รุ่น MG-1501R, 15 วัตต์ เสียงไซเรน อัดเสียงได้ แบตเตอรี่ 6xC ยี่ห้อ SORNAR
โทรโข่ง รุ่น MG-1501, 15 วัตต์ (RMS) เสียงไซเรน แบตเตอรี่ 6xD ยี่ห้อ SORNAR
โทรโข่ง รุ่น MG-MG-1002R, 10 วัตต์ (RMS) เสียงไซเรน อัดเสียงได้ แบตเตอรี่ 4xD ยี่ห้อ SORNAR
โทรโข่ง รุ่น MG-1002, 10 วัตต์ (RMS) เสียงไซเรน แบตเตอรี่ 4xD ยี่ห้อ SORNAR
โทรโข่ง รุ่น MG-801R, 5 วัตต์ (RMS) อัดเสียงได้ เสียงไซเรน แบตเตอรี่ 4xCยี่ห้อ SORNAR
โทรโข่ง แม็กกาโฟน รุ่น MG-801, 5 วัตต์ (RMS) มีเสียงไซเรน แบตเตอรี่ 4xC ยี่ห้อ SORNAR
วาล์วควบคุมความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้า รุ่น 106/206-RPS-D ยี่ห้อ SINGER
วาล์วยึด 106-RPS และ 206-RPS (ยึดกับวาล์วหลัก) รุ่น 106/206-RPS Sustaining ยี่ห้อ SINGER
วาล์วลดแรงดัน ระบายความร้อน รุ่น 106/206-RPS ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมหลัก 106-PG สแตนเลส (Full Port, Single Chamber, Hydraulically) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมหลักรุ่น206/S206-PGM(Reduced Port,Integral Back-Up,Dual Diaphragm,Automatic)ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมหลัก รุ่น106/S106-PGM (Full Port,Integral Back-Up,Dual Diaphragm,Automatic) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมหลัก รุ่น 206/S206-PT/PTC (Reduced Port, Double Chamber, Hydraulically) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมหลัก รุ่น 106/S106-PT/PTC (PTC Full Port, Double Chamber, Hydraulically) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมหลัก รุ่น 206-PG/S206-PG (Singer Chamber, HyDraulically) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมหลัก รุ่น 106-PG (Full Port, Single Chamber) ระบบไฮดรอลิก ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมแรงดัน รุ่น 106-PR-SC/206-PR-SC (With Solenoid Shut-Off) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมแรงดัน รุ่น 106-PR-S/206-PR-S (With Downstream Surge Protection) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมแรงดันและวาล์วพยุงแรงดัน รุ่น 106-PR-R/206-PR-R ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมแรงดัน รุ่น 106-PR-48/206-PR-48 (Low Flow By-Pass) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมแรงดัน รุ่น 106-PR/206-PR ใช้กับวาล์วหลัก 106-PG หรือ 206-PG ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมอัตราการไหล รุ่น 106/206-PFC (Modulation) ยี่ห้อ SINGER
วาล์วควบคุมแรงดัน รุ่น 106/206-PR-SM สำรองป้องกันความเสียหายด้วยระบบ Integral ยี่ห้อ SINGER
ตัวตรวจควันไฟชนิดกันระเบิด รุ่น U5015 ยี่ห้อ Det-tronics
ปุ่มกดฉุกเฉินกันระเบิด รุ่น GHG411 ดึงเพื่อรีเซ็ต 16A, 500V ทรงหัวเห็ด ยี่ห้อ CEAG
ไฟกระพริบฉุกเฉินกันระเบิด รุ่น BExBG05 อุณหภูมิสูงสุด +70\'C อุณหภูมิต่ำสุด -50\'C 230V AC ยี่ห้อXEN

                                                               
Sitemap หมวดหมู่