ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ รุ่น 3A401 ยี่ห้อ AUTOLIGHT
ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ รุ่น 3A261 ยี่ห้อ AUTOLIGH
ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ รุ่น 3A181 ยี่ห้อ AUTOLIGHT
Ductile Grooved Tapped 300PSI Butterfly Valves รุ่น HPGT ยี่ห้อ FIVALCO
Ductile Grooved 300PSI Butterfly Valves รุ่น HPG ยี่ห้อ FIVALCO
Ductile Grooved Butterfly Valves รุ่น DG ยี่ห้อ FIVALCO
Bronze Threaded Butterfly Valves รุ่น BT ยี่ห้อ FIVALCO
Bronze Grooved Butterfly Valves รุ่น BG ยี่ห้อ FIVALCO
Lever Lock, Grooved/Wafer รุ่น 8200 ยี่ห้อ FIVALCO
Lever Handle Butterfly Valves, Grooved รุ่น 8100 ยี่ห้อ FIVALCO
Indicator Post, Wall Type รุ่น WP0999 ยี่ห้อ FIVALCO
300PSI NRS Gate Valves, Flanged Ends รุ่น 3288-300-FLA ยี่ห้อFIVALCO
300PSI Gate Valves, Flanged X Grooved รุ่น 3288-300-FLA ยี่ห้อFIVALCO
300PSI Gate Valves, Grooved X Grooved รุ่น 3288-300-GG ยี่ห้อFIVALCO
300PSI OSY Gate Valves, Grooved X Grooved รุ่น 3299-300-GG ยี่ห้อFIVALCO
300PSI OSY Gate Valves, Flanged X Grooved รุ่น 3299-300-FG ยี่ห้อFIVALCO
Indicator Post, Adjustable Vertical Type รุ่น IP0888 ยี่ห้อ FIVALCO
Riser Swing Check Valves รุ่น DGCR ยี่ห้อ FIVALCO
Swing Check Grooved Valve รุ่น DGC ยี่ห้อ FIVALCO
Swing Check Flanged Valves รุ่น 5201-300-FLA ยี่ห้อ FIVALCO
Graphic Annunciator Panel (one colour) Aluminium Anodize plate รุ่นGRAPHIC A3 ยี่ห้อ Fire-Alarm
Graphic Annunciator Panel (one colour) Aluminium Anodize plate รุ่นGRAPHIC A2 ยี่ห้อ Fire-Alarm
Graphic Annunciator Panel (one colour) Aluminium Anodize plate รุ่นGRAPHIC A1 ยี่ห้อ Fire-Alarm
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ระบบไฟร์อลาร์ม 10 โซน รุ่น RPS-AAW10 ยี่ห้อ Hochiki
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ระบบไฟร์อลาร์ม 5 โซน รุ่น RPP-EDW05B ยี่ห้อ HOCHIKI
ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ระบบไฟร์อลาร์ม 3 โซน รุ่น RPP-EBW01B ยี่ห้อ Hochiki
ไซเรนเสียงเตือน (Siren) รุ่น H24W ยี่ห้อ Amseco มาตรฐาน UL
ไฟกระพริบแจ้งเตือนพร้อมแตร (Strobe with Horn) รุ่น SH24W-153075 ยี่ห้อ Amseco มาตรฐาน UL
ไฟกระพริบ (Strobe Light) รุ่น SL24W-153075 ยี่ห้อ Amseco มาตรฐาน UL
2 Wire Rate of Rise+57\'C Fix Temp. Heat Detector with Base มาตรฐาน UL รุ่น 5451 ยี่ห้อ System Senso
Fireman Telephone Station Module for NFS-320 Control Panel model FSS-TCC-CH
Explosion proof pull station, NoNc Contacts, รุ่น XAL-53,ยี่ห้อ Killark UL Listed
Conventional Duct Smoke Detector 2 wire รุ่น Innovairflex D2 ยี่ห้อ Notifier
Key Switch Plate Stanless ยี่ห้อ Notifier
Weather Proof Back Box รุ่น WBB ยี่ห้อ Notifier
Lamp Driver Module รุ่น LDM-32 ยี่ห้อ Notifier
6 inch Fire Alarm Bell (24 volt) รุ่น FBM023Z-D ยี่ห้อ NOHMI (2017)
อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเตือนและไฟแสดงตำแหน่ง รุ่น FBM023Z-D กระดิ่ง 6 นิ้ว (2018)
2-Wire Rate of Rise Heat Detector รุ่น FDPJ206-D ยี่ห้อ Nohmi (ไม่รวมฐาน)
ตู้แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ ติดผนัง รุ่น FIPN103-E2-50L, ขนาด 50 Zone ยี่ห้อ NOHMI (2018)
40-Zone Fire Alarm Anunciator รุ่น FIPN103-E2-40L ยี่ห้อ NOHMI (2018)
ตู้แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ ติดผนัง รุ่น FIPN103-H2-30L, 30 Zone ยี่ห้อ NOHMI (2018) ราคานี้ยังไม่ส่วนลด
ตู้แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ ติดผนัง รุ่น FIPN103-H2-20L, 20 Zone ยี่ห้อ NOHMI (2018)
ตู้แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ ติดผนัง รุ่น FIPN103-S-10L, 10 Zone ยี่ห้อ NOHMI (2018)
ตู้แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ ติดผนัง รุ่น FIPN203-S-5L, 5 Zone ยี่ห้อ NOHMI (2018)
50-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel รุ่น FAPN104N-B1-50L ยี่ห้อ NOHMI (2018)
40-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel รุ่น FAPN104N-B1-40L ยี่ห้อ NOHMI (2018)
30-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel รุ่น FAPN104N-B1-30L ยี่ห้อ NOHMI (2018)
5-Zone Conventional Fire Alarm Panel รุ่น FAPN202-R-5L ยี่ห้อ NOHMI (2018)
10-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel รุ่น FAPN105-R-10L ยี่ห้อ NOHMI ราคานี้ยังไม่ส่วนลด

                                                              
Sitemap หมวดหมู่