ลูกบอลดับเพลิง ยี่ห้อ Elide Fire มาตรฐาน IAF
Plastic Stand For Extinguishers Single One A
Plastic Stand For Extinguishers Double One B
ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย BF2000 ขนาด 50 ปอห์น ยี่ห้อ Cenon
รถบรรจุน้ำยาโฟมเคลื่อนที่ รุ่น DF 130 ยี่ห้อ DELTA FIRE
ลูกกลมดับเพลิง ยี่ห้อ Elide Fire มาตรฐาน IAF
ลูกบอลดับเพลิง ยี่ห้อ Elide Fire มาตรฐาน IAF
ชนิดฟองโฟม AFFF 9 ลิตร ตัวถังสแตนเลส
ชนิดฟองโฟม AFFF ขนาด 9 ลิตร ตัวถังเหล็ก
ถังดับเพลิง ชนิดก๊าซ CO2 ตัวถังชนิด Alluminium Alloy น้ำหนักเบา ขนาด 10 ปอห์น
ชนิดทำงานเองอัตโนมัติผงเคมีแห้งแบบแขวนเพดาน 10 ปอห์น
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง(Dry Powder) 50 ปอห์น
Communication Card รุ่น P-9930 ยี่ห้อ GST
Fire Telephone Jack Socket รุ่น P-9911(J) ยี่ห้อ GST
Portable Handset รุ่น P-9911(M) ยี่ห้อ GST
Fire Telephone Panel รุ่น GST-FT24N ยี่ห้อ GST
Fire Telephone Panel รุ่น GST-FT8WN ยี่ห้อ GST
Intelligent Network รุ่น PSU24-10A ยี่ห้อ GST
Intelligent PSU รุ่น PSU24-10 ยี่ห้อ GST
Intelligent Network PSU รุ่น PSU24-5A ยี่ห้อ GST
Intelligent PSU รุ่น PSU24-5 ยี่ห้อ GST
Alarm Bell 24 VDC รุ่น GST-JL ยี่ห้อ GST
Conventional Sounder 2 tones รุ่น C-9404 ยี่ห้อ GST
Conventional Sounder Strobe รุ่น C-9403 ยี่ห้อ GST
tional Base Mount Sounder รุ่น C-9402 ยี่ห้อ GST
Conventional Souder Strobe รุ่น C-9401 ยี่ห้อ GST
Innovative Conventional Manual Call Point รุ่น DC-9204E ยี่ห้อ GST
Stand Alone Smoke Detector รุ่น S-9102N ยี่ห้อ GST
Stand Alone Smoke Detector รุ่น S-9102R ยี่ห้อ GST
Conventional Gas Detector for Coal Gas รุ่น C-9602LW-CG ยี่ห้อ GST
Conventional Gas Detector for Natural Gas รุ่น C-9602LW-NG ยี่ห้อ GST
Conventional Gas Detector for LPG รุ่น C-9602LW-LPG ยี่ห้อ GST
Common Detector Base รุ่น DB-01 ยี่ห้อ GST
Fixed Temperature Heat Detector รุ่น DC-9103E ยี่ห้อ GST
Conventional Photoelectric Smoke Detector รุ่น DC-9102E ยี่ห้อ GST
Common Detector Base รุ่น DZ-03 ยี่ห้อ GST
Conventional Heat Detector Fix temp 80 degree รุ่น C-9103 80C ยี่ห้อ GST
Conventional Heat Detector white รุ่น C-9103 ยี่ห้อ GST
Conventional smoke detector cream color รุ่น C-9102 ยี่ห้อ GST
Relay Board รุ่น RB116A ยี่ห้อ GST
Relay Board รุ่น RB108A ยี่ห้อ GST
Relay Board รุ่น RB104A ยี่ห้อ GST
Relay Board รุ่น RB102 ยี่ห้อ GST
16 Zone Conventional Fire Alarm Control Panel รุ่น GST116A ยี่ห้อ GST
8 Zone Conventional Fire Alarm Control Panel รุ่น GST108A ยี่ห้อ GST
4 Zone Conventional Fire Alarm Control Panel รุ่น GST104A ยี่ห้อ GST
2 Zone Conventional Fire Alarm Control Panel รุ่น GST102A ยี่ห้อ GST
USB Dongle for GST GMC 3.0 รุ่น GST-DEFKEY ยี่ห้อ GST
Graphic Monitor Center รุ่น GSTGMC3.0 ยี่ห้อ GST
Loop Isolator รุ่น C-9503E ยี่ห้อ GST

                                                               
Sitemap หมวดหมู่