ไฟฉุกเฉินหลอด LED 2x9W ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ สำรองไฟ 3 ชม.รุ่น MCU209NC3LED ยี่ห้อ Sunny
ไฟฉุกเฉินหลอด LED 2x9W ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ สำรองไฟ 2 ชม.รุ่น MCU209NC2LED ยี่ห้อ Sunny
ไฟฉุกเฉินหลอด LED 2x6W ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ สำรองไฟ 5 ชม.รุ่น MCU206NC5LED ยี่ห้อ Sunny
ไฟฉุกเฉินหลอด LED 2x6W ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ สำรองไฟ 3 ชม.รุ่น MCU206NC3LED ยี่ห้อ Sunny
ไฟฉุกเฉินหลอด LED 2x3W ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ สำรองไฟ 8 ชม.รุ่น MCU203NC8LED ยี่ห้อ Sunny
ไฟฉุกเฉินหลอด LED 2x3W ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ สำรองไฟ 5 ชม.รุ่น MCU203NC5LED ยี่ห้อ Sunny
ไฟฉุกเฉินหลอด LED 2x3W ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ สำรองไฟ 2 ชม.รุ่น MCU203NC2LED ยี่ห้อ Sunny
แบตเตอรี่แห้ง ชนิดตะกั่วกรด 6V และ 12V ขนาดต่างๆ ยี่ห้อ sunny
ป้ายไฟฉุกเฉิน ชนิดหลอด LED รุ่น EX188LED(หนึ่งหน้า), EX288LED(สองหน้า) ยี่ห้อ Sunny
ป้ายไฟฉุกเฉินชนิดสลิมไลน์แบบติดกำแพง หน้าเดียว รุ่น Wall ยี่ห้อ Sunny
ป้ายไฟฉุกเฉินชนิดสลิมไลน์แบบฝังฝ้า สองหน้า รุ่น Ceiling ยี่ห้อ Sunny
ป้ายไฟฉุกเฉินชนิดสลิมไลน์แบบฝัง หน้าเดียว รุ่น Ceiling ยี่ห้อ Sunny
ป้ายไฟฉุกเฉินชนิดสลิมไลน์แบบแขวนลอย สองหน้า รุ่น Surface ยี่ห้อ Sunny
ป้ายไฟฉุกเฉินชนิดสลิมไลน์แบบแขวนลอย หน้าเดียว รุ่น Surface ยี่ห้อ Sunny
ป้ายไฟฉุกเฉิน หลอดตะเกียบ หน้าเดียวขนาด 500x200 mm. รุ่น EL_PL11/S ยี่ห้อ Sunny
ป้ายไฟฉุกเฉินหลอดฟลูออเรสเซน หน้าเดียวขนาด 500x200 mm. รุ่น EL_FL10/S ยี่ห้อ Sunny
ป้ายไฟฉุกเฉินหลอดฟลูออเรสเซนต์ หน้าเดียวขนาด 400x205 mm. รุ่น EX_FL10N/S ยี่ห้อ Sunny
ป้ายทางหนีไฟ สองหน้าขนาด 1300x300 มิลลิเมตร รุ่น EX1FL36/D ยี่ห้อ Sunny
ป้ายทางหนีไฟ หน้าเดียวขนาด 1300x300 mm. รุ่น EX1FL36/S ยี่ห้อ Sunny
ป้ายไฟฉุกเฉินหลอดฟลูออเรสเซนต์ หน้าเดียวขนาด 750x200 mm. รุ่น EX_FL18/S ยี่ห้อ Sunny
ป้ายทางออก/ทางหนีไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบหนึ่งหน้า ขนาด 500x120 mm. รุ่น EX_FL10 (Single Side) ยี่ห้อ
ป้ายเตือนระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี (NEPA Hazard Rating Sign)
เสาป้ายสถิติคามปลอดภัย (Safety Record Sign)
ป้ายความปลอดภัย (Safety Signs)
ป้ายแนะนำทั่วไป Guide Sign - Convention Highway
ป้ายจราจรแบบต่างๆ
ถังดับเพลิงชนิดวอเตอร์แก๊ส (Water Gas) ตัวถังสแตนเลส ขนาด 6 ลิตร ยี่ห้อ FireMan
ถังดับเพลิงชนิดพกพา ชนิดน้ำยาเหลวระเหย Aerosol รุ่น PFE-1 ยี่ห้อ JR Fire
ถังดับเพลิงชนิดฟองโฟมพร้อมล้อเลื่อน ขนาด 50 ลิตร ยี่ห้อ Cenon
ถังดับเพลิง ใช้ดับไฟ class A,B,C ชนิดน้ำยาฮาโลตรอน (Halotron) ยี่ห้อ FireMan
Plastic Stand For Extinguishers Single One A
Plastic Stand For Extinguishers Double One B
ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย BF2000 ขนาด 50 ปอห์น ยี่ห้อ Cenon
รถบรรจุน้ำยาโฟมเคลื่อนที่ รุ่น DF 130 ยี่ห้อ DELTA FIRE
ชนิดฟองโฟม AFFF 9 ลิตร ตัวถังสแตนเลส
ชนิดฟองโฟม AFFF ขนาด 9 ลิตร ตัวถังเหล็ก
ถังดับเพลิง ชนิดก๊าซ CO2 ตัวถังชนิด Alluminium Alloy น้ำหนักเบา ขนาด 10 ปอห์น
ชนิดทำงานเองอัตโนมัติผงเคมีแห้งแบบแขวนเพดาน 10 ปอห์น
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง(Dry Powder) 50 ปอห์น
Communication Card รุ่น P-9930 ยี่ห้อ GST
Fire Telephone Jack Socket รุ่น P-9911(J) ยี่ห้อ GST
Portable Handset รุ่น P-9911(M) ยี่ห้อ GST
Fire Telephone Panel รุ่น GST-FT24N ยี่ห้อ GST
Fire Telephone Panel รุ่น GST-FT8WN ยี่ห้อ GST
Intelligent Network รุ่น PSU24-10A ยี่ห้อ GST
Intelligent PSU รุ่น PSU24-10 ยี่ห้อ GST
Intelligent Network PSU รุ่น PSU24-5A ยี่ห้อ GST
Intelligent PSU รุ่น PSU24-5 ยี่ห้อ GST
Alarm Bell 24 VDC รุ่น GST-JL ยี่ห้อ GST
Conventional Sounder 2 tones รุ่น C-9404 ยี่ห้อ GST

                                                              
Sitemap หมวดหมู่