ตัวตรวจจับความร้อนแบบ Fix Temp. รุ่น CM-WK100L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตัวตรวจจับความร้อนแบบ Rate of Rise รุ่น CM-WS19L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 50 Zone รุ่น CM-P1-50L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 40 Zone รุ่น CM-P1-40L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 30 Zone รุ่น CM-P1-30L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 20 Zone รุ่น CM-P1-20L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 15 Zone รุ่น CM-P1-15L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 10 Zone รุ่น CM-P1-10L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 5 Zone รุ่น CM-P1-5L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตัวตรวจจับความร้อนชนิดอุณหภูมิคงที่แบบกันน้ำ รุ่น DFG-1W70L ยี่ห้อ HOCHIKI
ตู้แผนผัง LED แสดงผลไฟร์อลารมหรือกราฟฟิคแอนนูซิเอเตอร์ขนาด 30 x 50 x 7.5 เซนติเมตร
Telephone Handset รุ่น SC-PA1 ยี่ห้อ NOHMI (2017)
Explosion-Proof Indcator Lamp รุ่น EC2A-110M ยี่ห้อ NOHMI (2017)
Conbination box FWLN SERIES รุ่น ZBPN003-P1 ยี่ห้อ NOHMI
ชุดประกอบอุปกรณ์ Buzzer (Optional Buzzer Unit) รุ่น PCA-2708XA-OPT-BS ยี่ห้อ Nohmi
Addressable Modules for Short Circuit Isolator รุ่น FQI01UA ยี่ห้อ Nohmi
3-4 Loops Enclosure for Control Panel รุ่น ECL 4968A NY + Tel Jack ยี่ห้อ Nohmi
1-2 Loops Enclosure for Control Panel รุ่น ECL 4942A NY + Tel Jack ยี่ห้อ Nohmi
Power Supply Module (PSM) รุ่น PCA-2701XA PSM + BAT 7AH ยี่ห้อ Nohmi
Sub Control Unit (SCU) รุ่น PCA-2704XA SCU ยี่ห้อ Nohmi
Main Control Unit (MCU) รุ่น PCA-2719X MCU2 ยี่ห้อ Nohmi
Telephone Handset รุ่น SC-PA1 ยี่ห้อ Nohmi
Explosion-Proof Indcator Lamp รุ่น EC2A-110M ยี่ห้อ Nohmi
Remote Indicator Lamp (ไฟแสดงการทำงาน Detector) รุ่น FLL061-B ยี่ห้อ Nohmi
Water-Proof Manual Fire Alarm Box ชนิด Recess Mounting (ติดในอาคาร) รุ่น FMM160A-W ยี่ห้อ Nohmi
Water-Proof Manual Fire Alarm Box ชนิด Recess Mounting (ติดนอกอาคาร) รุ่น FMM156-W ยี่ห้อ Nohmi
Water-Proof Manual Fire Alarm Box ชนิด Surface Mounting (ติดนอกอาคาร) รุ่น FMM116-W ยี่ห้อ Nohmi
Manual Fire Alarm Box ชนิด Recess Mounting ไม่มีปลั๊กโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่น FMM260 ยี่ห้อ Nohmi
Manual Fire Alarm Box ชนิด Surface Mounting ไม่มีปลั๊กโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่น FMM220 ยี่ห้อ Nohmi
Manual Fire Alarm Box ชนิด Recess Mounting พร้อมปลั๊กโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่น FMM160A ยี่ห้อ Nohmi
Manual Fire Alarm Box ชนิด Surface Mounting พร้อมปลั๊กโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่น FMM120A ยี่ห้อ Nohmi
4- Wire Recess Mounting Base (ฐานติดฝัง) สำหรับอุปกรณ์รุ่น FDP และ FDK รุ่น FZB060-4 ยี่ห้อ Nohmi
4- Wire Surface Mounting Base (ฐานติดลอย) สำหรับอุปกรณ์รุ่น FDP และ FDK รุ่น FZB013-4 ยี่ห้อ Nohmi
2- Wire Recess Mounting Base (ฐานติดฝัง) สำหรับอุปกรณ์รุ่น FDP และ FDK รุ่น FZB060-2 ยี่ห้อ Nohmi
2- Wire Surface Mounting Base (ฐานติดลอย) สำหรับอุปกรณ์รุ่น FDP และ FDK รุ่น FZB013-2 ยี่ห้อ Nohmi
50-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel รุ่น FAP128N-B1-50L ยี่ห้อ Nohmi
40-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel รุ่น FAP128N-B1-40L ยี่ห้อ Nohmi
30-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel รุ่น FAPN128N-B1-30L ยี่ห้อ Nohmi
20-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel รุ่น FAPN129N-20L ยี่ห้อ NOHMI
Protective Dust Cover for 420 Series รุ่น SSK 400 ยี่ห้อ Bosch
Protective Basket for 420 Series รุ่น SK 400 ยี่ห้อ Bosch
Conventional Detector Base with Relay for 420 Series รุ่น MSR 320 ยี่ห้อ Bosch
Additional Base with Damp Room Seal for 420 Series รุ่น MSC 420 ยี่ห้อ Bosch
Detector Base with Spring for 420 Series รุ่น MS 420 ยี่ห้อ Bosch
Detector Base for 420 Series รุ่น MS 400 B ยี่ห้อ Bosch
Socket,Surface/Flush Mounted Cable Supply for 420 Siries รุ่น MS400 ยี่ห้อ Bosch
Detector Base Sounder Triggered Via a Control Interface,Red รุ่น MSS 300-SA Red ยี่ห้อ Bosch
Detector Base Sounder White with Seperate Activation รุ่น MSS-300-WH-EC ยี่ห้อ Bosch
Detector Base Sounder White for 420 Series รุ่น MSS-300 ยี่ห้อ Bosch
Nozzle Box รุ่น B, รุ่น HRS048-LA-STD-RD, ยี่ห้อ SRI

                                                               
Sitemap หมวดหมู่