ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 6 โซน รุ่น FF384-2+1 ยี่ห้อ Will
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 4 โซน รุ่น FF384-2 ยี่ห้อ Will
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 1 โซน รุ่น FF380-2 ยี่ห้อ Will
FACP,1intelligent Loop 125detsctor/125 modules, 4 Class รุ่น iO500G-2 ยี่ห้อ GE Edwards
Remote Test Station for EC-50R/EC-100R รุ่น EC-LLT ยี่ห้อ GE Edwards
Reflector Beam Smoke Detector 50-160 ft. รุ่น EC-50R ยี่ห้อ GE Edwards
Single Input Module รุ่น SIGA-CT1 ยี่ห้อ Edwards UL/ULC Listed
Reflector Beam Smoke Detector 160-330 ft. รุ่น EC-100R ยี่ห้อ GE Edwards
Remote Annunciator รุ่น FSRZI ยี่ห้อ GE Edwards
แผงการ์ดรีเลย์ รุ่น ZR8 ยี่ห้อ GE Edwards
แผงการ์ดโซน 16 โซน รุ่น ZB16-4 ยี่ห้อ Edwards
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้พร้อมแบตเตอรี่ ยังไม่มีแผงโซน รุ่น QSC-12-2-G ยี่ห้อ GE Edwards มาตรฐาน U
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้พร้อมแบตเตอรี่ ยังไม่มีแผงโซน รุ่น QSC-5-2-G ยี่ห้อ GE Edwards มาตรฐาน UL
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 10 โซน รุ่น FSP-1004G-2 ยี่ห้อ Edwards มาตรฐาน UL
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 5 โซน รุ่น FSP-502 ยี่ห้อ Edwards มาตรฐาน UL
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 3 โซน รุ่น FSP-302 ยี่ห้อ Edwards มาตรฐาน UL
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือกดฐานเหลี่ยม(Manual Breakglass) รุ่น SB106 ยี่ห้อ Convoy มาตรฐาน CE
ตัวตรวจจับความร้อนแบบ Fix Temp. รุ่น CM-WK100L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตัวตรวจจับความร้อนแบบ Rate of Rise รุ่น CM-WS19L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 50 Zone รุ่น CM-P1-50L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 40 Zone รุ่น CM-P1-40L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 30 Zone รุ่น CM-P1-30L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 20 Zone รุ่น CM-P1-20L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 15 Zone รุ่น CM-P1-15L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 10 Zone รุ่น CM-P1-10L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 5 Zone รุ่น CM-P1-5L ยี่ห้อ CM (Taiwan)
ตัวตรวจจับความร้อนชนิดอุณหภูมิคงที่แบบกันน้ำ รุ่น DFG-1W70L ยี่ห้อ HOCHIKI
ตู้แผนผัง LED แสดงผลไฟร์อลารมหรือกราฟฟิคแอนนูซิเอเตอร์ขนาด 30 x 50 x 7.5 เซนติเมตร
Telephone Handset รุ่น SC-PA1 ยี่ห้อ NOHMI (2017)
Explosion-Proof Indcator Lamp รุ่น EC2A-110M ยี่ห้อ NOHMI (2017)
Conbination box FWLN SERIES รุ่น ZBPN003-P1 ยี่ห้อ NOHMI
ชุดประกอบอุปกรณ์ Buzzer (Optional Buzzer Unit) รุ่น PCA-2708XA-OPT-BS ยี่ห้อ Nohmi
Addressable Modules for Short Circuit Isolator รุ่น FQI01UA ยี่ห้อ Nohmi
3-4 Loops Enclosure for Control Panel รุ่น ECL 4968A NY + Tel Jack ยี่ห้อ Nohmi
1-2 Loops Enclosure for Control Panel รุ่น ECL 4942A NY + Tel Jack ยี่ห้อ Nohmi
Power Supply Module (PSM) รุ่น PCA-2701XA PSM + BAT 7AH ยี่ห้อ Nohmi
Sub Control Unit (SCU) รุ่น PCA-2704XA SCU ยี่ห้อ Nohmi
Main Control Unit (MCU) รุ่น PCA-2719X MCU2 ยี่ห้อ Nohmi
Telephone Handset รุ่น SC-PA1 ยี่ห้อ Nohmi
Explosion-Proof Indcator Lamp รุ่น EC2A-110M ยี่ห้อ Nohmi
Remote Indicator Lamp (ไฟแสดงการทำงาน Detector) รุ่น FLL061-B ยี่ห้อ Nohmi
Water-Proof Manual Fire Alarm Box ชนิด Recess Mounting (ติดในอาคาร) รุ่น FMM160A-W ยี่ห้อ Nohmi
Water-Proof Manual Fire Alarm Box ชนิด Recess Mounting (ติดนอกอาคาร) รุ่น FMM156-W ยี่ห้อ Nohmi
Water-Proof Manual Fire Alarm Box ชนิด Surface Mounting (ติดนอกอาคาร) รุ่น FMM116-W ยี่ห้อ Nohmi
Manual Fire Alarm Box ชนิด Recess Mounting ไม่มีปลั๊กโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่น FMM260 ยี่ห้อ Nohmi
Manual Fire Alarm Box ชนิด Surface Mounting ไม่มีปลั๊กโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่น FMM220 ยี่ห้อ Nohmi
Manual Fire Alarm Box ชนิด Recess Mounting พร้อมปลั๊กโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่น FMM160A ยี่ห้อ Nohmi
Manual Fire Alarm Box ชนิด Surface Mounting พร้อมปลั๊กโทรศัพท์และไฟแสดง รุ่น FMM120A ยี่ห้อ Nohmi
4- Wire Recess Mounting Base (ฐานติดฝัง) สำหรับอุปกรณ์รุ่น FDP และ FDK รุ่น FZB060-4 ยี่ห้อ Nohmi
4- Wire Surface Mounting Base (ฐานติดลอย) สำหรับอุปกรณ์รุ่น FDP และ FDK รุ่น FZB013-4 ยี่ห้อ Nohmi

                                                              
Sitemap หมวดหมู่